Asociaţia “Oameni lângă Oameni” a apărut ca urmare a asocierii voinţelor şi bunelor intenţii ale unui număr de experţi din mai multe arii de activitate: economie, sociologie, politologie, psihologie, asistenţă socială, drept şi IT.

Acţiunile umanitare reprezintă un tip special de relaţie interumană, în care partenerii sunt perfect inegali. Fiecare parte işi asumă un rol, iar finalitatea este mereu îmbunătăţirea situaţiei ambilor participanţi: beneficiarii cunosc o redresare a situaţiei dificile în care se găseau anterior acţiunii umanitare, iar autorii caştigă satisfacţia binelui prin care au îmbunătăţit viaţa unei fiinţe umane.
Ceea ce am observat noi, şi ceea ce ne-a condus la iniţiativa de a da naştere unei asociaţii umanitare, a fost perspectiva preponderent gresită pe care se bazează acţiunile umanitare în România. Principiul care guvernează în acest caz pare a fi satisfacerea locală şi ocazională a unor nevoi stringente ce ţin de alimentaţie, îmbrăcăminte sau, foarte rar, spaţiul de locuit. Autorii se simt nişte mici dumnezei, iar beneficiarii traduc în normalitate firimiturile primite fortuit.

Obiectivul nostru este să schimbăm perspectiva! Acţiunea umanitară trebuie să fie un program susţinut şi de lungă durată, multidimensionat, ce trebuie să aibă ca finalitate schimbarea reală a nivelului de trai, a stilului de viaţă şi a sistemului de valori pentru un grup social aflat în dificultate.
Atenţia noastră este concentrată asupra urmatoarelor probleme:
• Sărăcia devenită stil de viaţă
• Resemnarea în faţa inegalităţilor de şansă şi a condiţiilor improprii de trăi
• Excluderea profesională şi marginalizarea socială a persoanelor cu dizabilităţi fizice şi mentale
• Quasi-abandonarea copiilor din centrele de plasament ajunşi la vârsta majoratului şi constrânşi să înceapă o viaţa pe cont propriu